PolFin Witold Migoń  
Firma prawnicza zmień język logowanie dla klientów

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem biorąc pod uwagę stawki minimalne podane w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348) – wraz z późniejszymi zmianami.

Przy zawiązaniu stałej współpracy przyjmujemy wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtu lub uzgodnioną stawkę za jedną godzinę pracy.

 
PolFin Witold Migoń - Firma Prawnicza
00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 80
 
Działalność na podstawie wpisu Prezydenta Miasta St. Warszawy nr 59012
REGON 008362234, NIP 8690004941