PolFin Witold Migoń  
Firma prawnicza zmień język logowanie dla klientów
Tradycja
Kancelaria kultywuje przedwojenne tradycje prawnicze, które dobro Klienta stawiały na
pierwszym miejscu. Dlatego oferujemy nasze usługi w myśl rzymskiej zasady: "Amicus certus in re incerta cernitur" - "pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej".

Bezpieczeństwo
Naszym Klientom zapewniamy komfort w życiu i biznesie. Wzajemne zaufanie, niezawodność,
odpowiedzialność, partnerska atmosfera i wysoka klasa usług to dla nas najważniejsze cele.

Globalność
Zespół Kancelarii składa się z siedemdziesięciu dwóch prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Nasi partnerzy i współpracownicy
prowadzą działalność w całym kraju. Przy pomocy naszych partnerów zagranicznych prowadzimy również postępowania w większości krajów Unii Europejskiej oraz w Rosji, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.
Wszechstronność
Specjalizujemy się w niemal wszystkich dziedzinach prawa, w tym międzynarodowego i
unijnego. Nie ograniczamy się do suchej teorii - naszych współpracowników cechuje umiejętność wykorzystania prawa w praktyce. Profesjonalizm, który uwidocznia się również w świadczeniu usług w obcych językach, łączymy z elegancją w wykonywaniu zawodu.

Głębia
O bezpieczeństwo Klientów dbamy sięgając do wszelkiej możliwej wiedzy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, bo każda jest dla nas ambitnym wyzwaniem. Dlatego rozwiązując problemy Klientów nie tylko wykorzystujemy informacje o prawie stanowionym i panujących obyczajach, ale też przewidujemy kierunki rozwoju prawa i jego wykładni, oceniamy możliwości praktycznego wykorzystania prawa w poszczególnych przedsięwzięciach, porównujemy ustawodawstwo krajowe z ustawodawstwem
innych państw jak też prawem unijnym i międzynarodowym. W swej pracy Kancelaria obficie czerpie z doświadczeń i osiągnięć wielu innych dziedzin nauki, w szczególności kryminalistyki, socjologii, ekonomii, psychologii, filozofii, matematyki.

 
PolFin Witold Migoń - Firma Prawnicza
00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 80
 
Działalność na podstawie wpisu Prezydenta Miasta St. Warszawy nr 59012
REGON 008362234, NIP 8690004941