Změň jazyk Logování pro zákazníky

Odměna se stanovuje s každým klientem individuálně, přičemž se berou do úvahy minimální sazby uvedené v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 28. září 2002 včetně pozdějších změn, kterými se stanovují poplatky za výkony advokátů a za bezplatnou právní pomoc poskytovanou z moci úřední a hrazenou ze státního rozpočtu (Sb.z.02.163.1348).

V případě trvalého smluvního vztahu o spolupráci akceptujeme měsíční odměnu ve formě paušálu nebo dohodnuté sazby za jednu hodinu práce.

 
PolFin Witold Migoń - Law Firm
Mailing Address: 00-517 Warsaw ul. Marszałkowska 80
 
Business Registry No. 59012