Změň jazyk Logování pro zákazníky
Tradice
Kancelář kultivuje předválečné právní tradice, které stavěly prospěch klienta na první místo.
Proto nabízíme svoje služby ve smyslu římské zásady: Amicus certus in re incerta cernitur – "Ve věci nejisté se pozná jistý přítel."

Bezpečnost
Našim klientům garantujeme bezproblémový život i podnikání. Vzájemná důvěra,
spolehlivost, odpovědnost, partnerská atmosféra a vysoká kvalita služeb jsou našimi nejdůležitějšími cíli.

Globální charakter
Kolektiv kanceláře se skládá ze sedmdesáti pěti právníků, kteří jsou buď advokáty nebo
právními poradci. Naši partneři a spolupracovníci vykonávají svou činnost na území celého státu. S pomocí našich zahraničních partnerů vedeme také procesy ve většině států Evropské unie a rovněž v Rusku, na Ukrajině a ve Spojených státech.
Všestrannost
Specializujeme se na téměř všechny oblasti práva, včetně práva mezinárodního a práva Evropské unie. Neomezujeme se pouze na
suchou teorii. Naši spolupracovníci se vyznačují schopností využívat právo v praxi. Profesionalita, která se projevuje rovněž při poskytování služeb v cizích jazycích, se spojuje s vybranými způsoby při výkonu této profese.

Hloubka
O bezpečí klientů pečujeme s využitím veškerých dostupných znalostí. Ke každému případu přistupujeme individuálně, neboť každý z těchto případů pro nás představuje ambiciózní výzvu. Proto při řešení problémů klientů nevyužíváme pouze informace práva psaného a práva obyčejového, ale rovněž předvídáme směry vývoje práva a jeho výkladu, vyhodnocujeme možnosti praktického využití práva při uskutečňování jednotlivých záměrů, porovnáváme domácí
legislativu s legislativou jiných zemí jak rovněž s legislativou Evropské unie a s mezinárodním právem. Při své práci kancelář v hojné míře využívá poznatky a výsledky celé řady jiných vědních oborů, zejména kriminalistiky, sociologie, ekonomie, psychologie, filozofie a matematiky.

BBC News / RSS
 
PolFin Witold Migoń - Law Firm
Mailing Address: 00-517 Warsaw ul. Marszałkowska 80
 
Business Registry No. 59012